تاريخ : ۱۳٩٥/٧/٩ | ۱:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه عربی

لطفا برای مطالعه طرح درس کتاب سوم انسانی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


طرح درس سالانه عربی (3) علوم انسانی نیم سال اول 

ماه

هفته

جلسه

درس

موضوع

فعالیت ها

 

مهر

اول

1

1

الأدبُ فی الخطابِ

ارائه ی ترجمه بامشارکت دانش آموزان – مروری کوتاه برقواعد

2

1

 

حل تمارین توسط دانش آموزان براساس کاردرمنزل – تعیین تکلیف جلسه ی بعد

دوم

3

2

الشَّجاعَة فی الحَقّ

انجام ترجمه ی درس براساس کاردانش آموزدرمنزل- توضیح مختصر قواعد بامشارکت دانش آموزان

4

2

 

حل تمارین درس دوم بصورت گروهی بانظارت معلم

سوم

5

2

 

ارزشیابی مرحله ای درس اول ودوم – تعیین تکلیف پیش مطالعه برای درس 3

6

3

الأمثال وَالحکَم

ارائه ی ترجمه ی درس توسط دانش آموزان- بیان مرحله ی اول قواعد( انواع فعل وفعل مثال)

چهارم

7

3

 

بیان مرحله ی دوم قوائدحل برخی تمارین

8

3

 

تعطیلی احتمالی  یاتکراروتمرین مطالب گذشته

 

آبان

اول

9

3

 

حل کامل تمارین توسط دانش آموزان – تعیین تکلیف برای پیش مطالعه ی درس 4

10

4

إلی الفَجرِ

ترجمه متن درس توسط دانش آموز با نظارت معلم– ارائه مرحله اول قواعد ( فعل اجوف)

دوم

11

4

 

ارائه ی مرحله ی دوم قواعد وبررسی برخی تمرینهاوکارگاه ترجمه

12

4

 

حل تمرین توسط دانش آموزان براساس کار درمنزل-

سوم

13

4

 

ارزشیابی مرحله ای درس سوم وچهارم- تعیین تکلیف برای پیش مطالعه ی درس 5

14

5

إبتَسِم لِلحَیاة

بیان ترجمه درس توسط گروه های دانش آموزی-ارائه مرحله اول قوائد

چهارم

15

5

 

بیان مرحله دوم قواعد – بررسی برخی تمرین هاوکارگاه ترجمه

16

5

 

حل تمرین توسط دانش آموز- تعیین تکلیف جلسه بعدوپیش مطلعه درس6

 

آذر

اول

17

6

اَلعَسل غِذاءٌوشِفاءٌ

ترجمه درس بصورت گروهی-ارائه قوائد( معتلات مزید)

18

6

 

مروری برتمارین –بررسی کارگاه ترجمه

دوم

19

6

 

حل تمرین وآزمون میان نوبت

20

6

 

تعطیلی احتمالی

سوم

21

7

من طَرائف الْحِکمةِ

ارائه ترجمه درس بامشارکت دانش آموزان –توضیح قوائد(مفعول مطلق ومفعول له)

22

7

 

حل تمرین توسط دانش آموزان-تعیین تکلیف برای جلسه آینده

چهارم

23

8

اَلمتنبی وسعدی

آموزش ترجمه به صورت گروهی-بیان قوائدتوسط دانش آموزان

 

دی

اول

24

8

 

حل تمرین بوسیله دانش آموزان-بررسی کارگاه ترجمه

25

8

 

رفع اشکال وبرگزاری آزمون مرحله ای درس7و8

دوم

26

 

 

 

برگزاری امتحانات نوبت اول

ازهشت درس

27

 

 

سوم

28

 

 

29

 

 

چهارم

30

 

 

31

 

 

 

طرح درس سالانه عربی (3) علوم انسانی نیم سال دوم  نام دبیر:  حسینی       نام آموزشگاه: دبیرستان  احمدیه

ماه

هفته

جلسه

درس

موضوع

فعالیت ها

بهمن

اول

32

9

بِشْر الحافی

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد

33

 

 

ادامه قواعد-مرور بر تمارین

دوم

34

 

 

حل تمرین و....-تعین تکلیف برای درس10

35

10

فتحُ القلوب

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد

سوم

36

 

 

ادامه قواعد با مشارکت-مروری بر تمارین

37

 

 

آزمون مرحله ای از درس 9و10

چهارم

38

 

 

تعطیلی احتمالی

39

11

یَقظَةُ والتَّحرُّر

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد

 

اسفند

اول

40

 

 

قواعد با مشارکت

41

 

 

حل تمرین و....-تعیین تکلیف برای درس12

دوم

42

12

سَیِّدَةُ آیاتِ القرآن

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد

43

 

 

قواعد با مشارکت-مروری بر تمارین و کارگاه ترجمه

سوم

44

 

 

حل تمرین و....- تعیین تکلیف برای درس13

45

 

 

آزمون مرحله ای درس 11و12

چهارم

46

13

النّاسِکُ والشَّیطان

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد(اسالیبُ الجملة)

47

 

 

قواعد با مشارکت -مروری بر تمارین

 

فروردین

سوم

48

 

 

حل تمرین و....- تعیین تکلیف برای درس14

49

14

قَبَساتٌ مِنَ الإعجازِ العلمیّ لِلقُرآن

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد(البلاغَة(1)علمُ المَعانی)

چهارم

50

 

 

قواعد با مشارکت -مروری بر تمارین

51

 

 

حل تمرین و....-ارزشیابی مرحله‌ای13و14

 

 

اردیبهشت

اول

52

 

 

تعطیلی احتمالی یافعالیت های جبرانی

53

15

الإسلامُ والتَّقَدّم

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد(البلاغَة(2)علمُ البَیان)

دوم

54

 

 

قواعد با مشارکت -مروری بر تمارین

55

 

 

حل تمرین و....- تعیین تکلیف برای درس16

سوم

56

16

أینَ الزّادُ...یا مسافِرُ

ارایه ترجمه درس توسط دانش آموز-قواعد(البلاغَة(3) عِلمُ البَدیع)

57

 

 

قواعد با مشارکت -مروری بر تمارین

چهارم

58

 

 

حل تمرین و....-ارزشیابی مرحله ای15و16

59

 

 

تعطیلی احتمالی

 

 

   • بلاگ اسکای | ایران موزه