تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ | ۱:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مشاهده آزمون های درس به درس پیش دانشگاهی لطفا اینجا را کلیک کنیدتاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ | ۱:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مشاهده پاور پوینت طراحی سؤال استاندارد لطفا اینجا را کلیک کنید تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ | ۱:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مشاهده جدول صرف با رویکرد جدید آموزشی لطفا اینجا را کلیک کنیدتاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ | ۱:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مشاهده پاور پوینت سند تحول در آموزش درس عربی لطفا اینجا را کلیک کنیدتاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ | ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مشاهده پاور پوینت محاوره عربی دهم  لطفا اینجا راکلیک کنیدتاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٤ | ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مشاهده تصاویر نقاشی برای طرح سؤال لطفا اینجا راکلیک کنیدتاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٤ | ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مطالعه مقاله فن ترجمه در زبان عربی لطفا اینجا را کلیک کنیدتاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/۱٤ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه عربی

برای مطالعه بارم بندی دروس نظری سال 96- 95 لطفا اینجا را کلیک کنید .  • بلاگ اسکای | ایران موزه